Home

scaffolding

from, No Title(?) , Melancholics Anonymous Editions, Samuel Langer

23.

when I test my walls with skulls
I test my fence & my hoses
they imagine one, I am one,
put the breads down that they are
images, wasted on
anhedonic personality test
petting the comedown rabbit
drinking the flat white stimulus
blew: nothing up twice
talked while awake & soon
it was a movie, of fear mainly,
gloss piled in the skips
behind hotels, wind, water,
the ore behinds under the rooms

23.

wanneer ik mijn muren test met schedels
test ik mijn hek & tuinslangen
zij stellen voor een, ik ben een
leggen de broden neer die zij zijn
beelden, verspild op
onplezierige persoonlijksheids test
het kater konijn aanhalend
het vlakke witte stimulus drinkend
blies: niets op, twee keer
sprak terwijl wakker & binnenkort
was het een film, van angst voornamelijk,
overtreksel gestapeld in de containers
achter hotels, wind, water
de roeispaan achterkanten onder de kamers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s