Home
gnawa lila dolron

Gnawa Lila, Desiree Dolron

1. MEMORY

bobbing on my tongue sneakers
at the MORBID HAMS concert
i experience MAYHEM & DESOLATION
in a WASP VILLAGE

1. GEHEUGEN

tobberend op m n tong gympen
bij het MORBID HAMS concert
onderging ik CONSTERNATIE & DESOLATIE
in een WESPEN DORP

3.
what happened to all that hash?
These waves are more
Competitive
These waves always
Talk to wasps

3.
What is er gebeurd met al die hasj?
Deze golven zijn meer
Competitief
Deze golven praten altijd
Met wespen

4. tops off another day of bizarre horror
loos in senses
eat some mushroom & rice
confrontation under trees
things with no beliefs, only drift or cut
dawnless schnitzels
eaten back as white music
face: yes or nose?
album: violence is the blintz of this world

4.
bezegelt nog een dag van bizarre horror
los in zintuigen
eet een paar paddestoelen met rijst
confrontatie onder bomen
dingen met geen geloven, slechts drijf of snij
zonopgangloze schnitzels
terug gegeten als witte muziek
gezicht: ja of neus
album: geweld is de blintz van deze wereld

5.
the light is up a dog
to which you need a lift
that the centre fits

5.
het licht is in een hond
naar waar jij een lift nodig hebt
dat het centrum past

7.
art snorts the polar bear
we know each other
half full
a huge white smile on a wall of ties
choking life

7.
kunst snuift de ijsbeer
we kennen elkaar
half vol
een gigantische witte glimlach op een muur van stropdassen
t leven kelend

Gavin-Tremlett

Gavin Tremlett

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s