Home

This poem is a translation of an Untitled chapbook, self-published, with Penner Press, 2014. It bears no good tidings & its coarse sandpaper covers invites gentle & delicate inspection

lhemingway-fishing-with-a-gun  i.

al hebben we de krachten genoemd die in beweging zijn,
& sociale dood verklaard,
al hebben we de alchemie van het pendulum ontraadseld
& diegene aangeschreven die vochten &  verloren tegen de tijd
al hebben we onze vijand geïdentificeerd,
zijn immer vernieuwende beweeglijkheid in kaart gebracht met elke verandering van de wacht, elke gewapende strijd over de sleutels
van de gebiedende hoogtes van een kapitalistische wereld order
& elke bijkomende organisatorische revolutie
die de doorklieven teweeg brengt tussen de bedeelde &  de onbedeelde
al hebben we de piloot genoemd
die wringt &  draait om z’n pijn te beschermen,
zijn schip steeds meer meelijwekkend naar voren stuwend
over zeeën &  oceanen in porten &  havens
om de buit te verdelen volgens goddelijk dictee
al hebben we Mnesomyne ‘s mechanische prothesen gelamenteerd,
al hebben we onze tijd verdaan in overbodigheid & tevergeefs overlegd
nog steeds weten we niet wanneer de besluitende gevechten zullen plaatsnemen
of hoe ze gevochten zullen worden, of welke opborrelende breuken
overkomen zullen moeten worden in besluitende situaties.

maar het hedendaagse is niet zonder precedent
nog zonder anomalien, & noemen is secundair
aan het opzetten van een continuïteit van geestkracht
tussen de levende & de doden
die pulseert in werkplekken & buurten
door vervallen krotten, pleinen & campen binnendringend
over landen & continenten
& verdeelt zichzelf in een matrix
van barricades & stakingen, rekken & bezettingen
gecomponeerd buiten de reikwijdte van een gezamenlijke vijand.
hoe een straat in een arsenaal veranderen
of een dinosaurus een machine geweer hanteren
hoe god neer te slaan op de aarde
of een App programmeer bedrif collectiviseren?

dit zijn geen betekenissen die de dichter verwoordt,
juist de gebeden van de militant in tijden van rust,
een aangename hobby.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s